Có tâm hồn văn nghề thì trẻ mãi không già các bạn có biết không người gia nhập “Tiếng Hát Để Đời”

SINGER:

Please share wide & Far tin sốt nầy Có tâm hồn văn nghề thì trẻ mãi  không già các bạn có biết  không người gia nhập “Tiếng Hát Để Đời”

Hội người việt yêu âm nhạc được  chụp hình  PRO chân dung thật  nhiều để làm Video music album & poster plus thu âm để đời FREE with HD voice enhancement software. Đăng ký bài hát cho next show on  3/25 at 7:00 Pm với BTC Đừng chậm trể gọi  anh tâm lấy hẹn (623) 258-9831

 

Sponsors: for “Tiếng Hát Để Đời” Opportunity
We are located at 8153 N 11th Pl Phoenix, AZ 85020
Minimum Sponsors Start is $300 & $50 per month.
Cancel any time just call us.
Member of “Tiếng Hát Để Đời” ‘s benefit

“Hội người việt yêu âm nhạc”
*FREE Advertise your business on program “Tiếng Hát Để Đời”
DVD & Youtube Chụp hình  PRO as many you like
* Sponsors business card  On the Poster with your
* Recording CD để đời with HD voice enhancement software.
Make donation call Trần Thiện Tâm  (623) 258-9831

or online:  http://thanhtuananh.com/monthly-giving-program/
Option:
Sign up Advertizine with http://www.vuanails.com/signup/