Nail Salon

Rất mong các thân chủ Tiệm Nails & Salon ủng hộ!
Sponsor & Nail Salon Marketing (có biên nhận cho bạn khai thuế)
How Can i pay  Sponsor & Nail Salon Marketing for the program?

* Text (213) 293-5272  or send fb messages to http://Facebook.com/MyNetworkPlace
* Photos both size of your credit card and 3 digit on the back of the card.
* Full Name & Full address of your credit card.

Chủ Tiệm Nails & Salon Sponsor any where in planet: for “Tiếng Hát Để Đời” Opportunity
Tiếng Hát Để Đời”  We are located at 8153 N 11th Pl Phoenix, AZ 85020.
Minimum Basic Sponsors Start is $300 one time.
View mamy program
(Ở xa) thì chúng tôi hướng dẫn thâu âm trong

Smule – Connecting the world through music. https://www.smule.com/

Và thu hình trên Green Screen http://www.vuanails.com/greenscreen/

Email : t@usamazing.com chúng tôi edit lại ghép nối bạn hát trên sân khấu hoành tráng hoàn toàn miển phí.sau cùng được đưa vào youtube và DVD “Để Đời”

*Ưu tiên hát  quay phim với video 5 cameras recording  trong các chương trình của Tiếng Hát Để Đời” vì Mọi điều rồi sẽ qua, chỉ còn Video ở lại!
Member of “Tiếng Hát Để Đời” ‘s benefit.

“Hội người việt yêu âm nhạc”
*FREE video advertise your business in program “Tiếng Hát Để Đời”
DVD & Youtube & Poster
* Sponsors business card  On the Poster each month .
* Recording on studio 12 songs CD để đời with HD voice enhancement software.
Make donation online or call (213) 293-5272   http://thanhtuananh.com/monthly-giving-program/

Sponsor & Nail Salon Marketing (có biên Nhận cho bạn khai thuế)
Sign up Advertizing with http://www.vuanails.com/signup/

Basic $365 per year
Diamond $1,500 Per year
Xem chi tiết ‘s benefit. Sponsor & Nail Salon Marketing: http://www.vuanails.com/services/

How Can i pay  Sponsor & Nail Salon Marketing for the program?

* Text  or send fb messages to http://Facebook.com/MyNetworkPlace
* Photos both size of your credit card and
* Full Name & Fulll address of your credit card

Xin đừng quá chậm trễ nhé…
Đến với chúng tôi cùng thăm căn khán phòng “Tiếng Hát Đễ Đời” Đầy tình yêu thương của chúng tôi cùng nhau ca hát thâu lại tiếng hát cũa mình vừa thưởng thức vừa đễ lại tiếng hát âm thanh cũa mình cho Thế giới cùng thưởng thức…
Viem many program “Tiếng Hát Để Đời” on  http://ThanhTuanAnh.com