Singer Sponsors for “Tiếng Hát Để Đời” Opportunity (623) 258-9831

Please share wide & Far tin sốt nầy

Singer Sponsors for “Tiếng Hát Để Đời” Opportunity  (623) 258-9831
Rất mong các thân chủ Tiệm Nails & Salon đến ủng hộ
We are open MIC people from all around this planet.

Đến với chúng tôi cùng thăm căn khán phòng “Tiếng Hát Đễ Đời” Đầy tình yêu thương của chúng tôi cùng nhau ca hát thâu lại tiếng hát cũa mình vừa thưởng thức vừa đễ lại tiếng hát âm thanh cũa mình cho Thế giới cùng thưởng thức…
ThanhTuanAnh.com

SINGER thành viên ( $50 per month)

Mọi điều rồi sẽ qua, chỉ còn Video ở lại!
các bạn có biết  không người gia nhập “Tiếng Hát Để Đời”

Hội người việt yêu âm nhạc được quyền lợi

*PRO chân dung thật  nhiều để đời làm Video music album.

* Làm poster  trong các chương trình hàng tháng “Tiếng Hát Để Đời’

*Thu âm để đời FREE with HD voice enhancement software.

*Ưu tiên hát  quay phim edit riêng video  5 cameras  recording  trong các chương trình của hội.

Hãy mau lên đến với  “Tiếng Hát Đễ Đời ” thâu lại tiếng hát lời ca cũa mình mãi mãi còn chút gì cho mai sau đễ lại ngừơi thân yêu nhớ thương tiếc và chúng ta thữơng thức tiếng hát của mình trong mãnh đời  còn  lại của chúng ta.
Nhứt là vì khi chết đi ta không mang theo đựơc gì… Ngoài tình yêu thương cũa
Thựơng Đế…
Xin đừng quá chậm trễ nhé…
Đến với chúng tôi cùng thăm căn khán phòng “Tiếng Hát Đễ Đời” Đầy tình yêu thương của chúng tôi cùng nhau ca hát thâu lại tiếng hát cũa mình vừa thưởng thức vừa đễ lại tiếng hát âm thanh cũa mình cho Thế giới cùng thưởng thức…
ThanhTuanAnh.com

 

Đăng ký bài hát cho next show hàng tháng với BTC Đừng chậm trể gọi  anh tâm lấy hẹn (623) 258-9831

 

Chủ Tiệm Nails & Salon Sponsors: for “Tiếng Hát Để Đời” Opportunity
We are located at 8153 N 11th Pl Phoenix, AZ 85020
(623) 258-9831
Minimum Sponsors Start is $300 one time and  $50 per month.
Cancel anytime just call us.
Member of “Tiếng Hát Để Đời” ‘s benefit.

“Hội người việt yêu âm nhạc”
*FREE video advertise your business in program “Tiếng Hát Để Đời”
DVD & Youtube.

*Chụp hình chân dung PRO as many you like
* Sponsors business card  On the Poster each month .
* Recording CD để đời with HD voice enhancement software.
Make donation call Trần Thiện Tâm  (623) 258-9831

or online:  http://thanhtuananh.com/monthly-giving-program/
Nail SalonMarketing
Sign up Advertizing with http://www.vuanails.com/signup/

Basic $365
Diamond $1,500