Ca sỉ local trên toàn quốc thành viên Đóng Góp

“Feature of the month “Tiếng Hát Đễ Đời TV Series”
Tiếng Hát Đễ Đời TV Series MEMBER program usually require a minimum of 1 year!.

Ca sỉ local trên toàn quốc mỗi thành viên Đóng Góp ($50 per month)
Các bạn có biết  không người gia nhập “Tiếng Hát Đễ Đời TV Series”

Hội người việt yêu âm nhạc được hưởng quyền lợi

1./ Feature ưu tiên video riêng trong CT “Tiếng Hát Đễ Đời TV Series”  with Lyric English (Each song you sing.)
Để tự Post trong trang cá nhân FB của mình

2./ PRO chụp chân dung thật  nhiều để đời làm Video music album.
3./ Custom design your personal Banner FB
4./ Enhance your beauty with fresh and natural-looking makeup.
5./ Feature poster  trong các chương trình hàng tháng “Tiếng Hát Đễ Đời TV Series’
6./ Thu âm 12  songs on CD để đời FREE with HD voice enhancement software (cho hội viên sống ở Arizona)
7./ 1 Video MTV Music in Green Screen
Cho nhửng hội viên (Ở xa) thì chúng tôi hướng dẫn thâu âm trong

Smule – Connecting the world through music. https://www.smule.com/

Và thu hình trên Green Screen http://www.vuanails.com/greenscreen/

Email : t@usamazing.com chúng tôi edit lại ghép nối bạn hát trên sân khấu hoành tráng hoàn toàn miển phí.sau cùng được đưa vào youtube và DVD “Để Đời”

*Ưu tiên hát  quay phim với video 5 cameras recording  trong các chương trình của Tiếng Hát Đễ Đời TV Series” vì Mọi điều rồi sẽ qua, chỉ còn Video và Âm Nhạc ở lại!

Hãy mau lên đến với  “Tiếng Hát Đễ Đời TV Series ” thâu lại tiếng hát lời ca cũa mình mãi mãi còn chút gì cho mai sau đễ lại ngừơi thân yêu nhớ thương tiếc và chúng ta thữơng thức tiếng hát của mình trong mãnh đời  còn  lại của chúng ta.
Nhứt là vì khi chết đi ta không mang theo đựơc gì… Ngoài tình yêu thương cũa
Thựơng Đế…
Xin đừng quá chậm trễ nhé…
Become a Sustainer Starting at just $50 a month or more of your donation supporting programming, “Tiếng Hát Đễ Đời TV Series “and increasing your impact on “Tiếng Hát Đễ Đời TV Series “!

Online:http://thanhtuananh.com/monthly-giving-program/
Call/Text Trần Thiện Tâm  (623) 258-9831  https://www.facebook.com/tamtran999
Đến với chúng tôi cùng thăm căn khán phòng “Tiếng Hát Đễ Đời TV Series” Đầy tình yêu thương của chúng tôi cùng nhau ca hát thâu lại tiếng hát cũa mình vừa thưởng thức vừa đễ lại tiếng hát âm thanh cũa mình cho Thế giới cùng thưởng thức…
http://ThanhTuanAnh.com

XEM GREEN SCREEN VIDEO RECORDING

Hãy mau lên đến với  “Tiếng Hát Đễ Đời ” thâu lại tiếng hát lời ca cũa mình mãi mãi còn chút gì cho mai sau đễ lại ngừơi thân yêu nhớ thương tiếc và chúng ta thữơng thức tiếng hát của mình trong mãnh đời  còn  lại của chúng ta.
Nhứt là vì khi chết đi ta không mang theo đựơc gì… Ngoài tình yêu thương cũa
Thựơng Đế…
Xin đừng quá chậm trễ nhé…
Become a Sustainer Starting at just $50 a month or more of your donation supporting programming, “Tiếng Hát Đễ Đời “and increasing your impact on “Tiếng Hát Đễ Đời “!

Online:

http://thanhtuananh.com/monthly-giving-program/
Call/Text Trần Thiện Tâm  (623) 258-9831 FB https://www.facebook.com/tamtran999
Đến với chúng tôi cùng thăm căn khán phòng “Tiếng Hát Đễ Đời” Đầy tình yêu thương của chúng tôi cùng nhau ca hát thâu lại tiếng hát cũa mình vừa thưởng thức vừa đễ lại tiếng hát âm thanh cũa mình cho Thế giới cùng thưởng thức…
ThanhTuanAnh.com